Zaznacz stronę


OKRĘTOWNICTWO


offshore


kolejnictwo


inne

OKRĘTOWNICTWO

Wykonujemy zaawansowane analizy numeryczne umożliwiające weryfikację projektów konstrukcyjnych (nowe projekty oraz przebudowy) wszystkich typów statków:
statki towarowe, uniwersalne statki do przewozu ładunków suchych, masowce, tankowce, chemikaliowce, kontenerowce, statki ro-ro i ro-pax, samochodowce, statki pasażerskie, statki specjalne (np. holownik, lodołamacz, pogłębiarka).

Obszar analiz

1. Analizy wytrzymałości konstrukcji kadłuba zgodnie z przepisami odpowiednich towarzystw klasyfikacyjnych.
Analizy wytrzymałości strukturalnej (FEM- finite element method) realizowane na trzech poziomach :

 • Globalna analiza konstrukcji w celu oceny ogólnej wytrzymałości kadłuba statku.
 • Strefowa analiza konstrukcji w celu oceny wytrzymałości systemu wiązarów kadłuba statku.
 • Lokalna analiza konstrukcji w celu szczegółowej oceny elementów konstrukcyjnych.

2. Analiza zmęczeniowa

 • Zmęczenie spowodowane cyklicznymi naprężeniami wywołanymi przez obciążenia falowe i ruchy statku na wodzie (zmęczenie wysokocyklowe).
 • Zmęczenie wywołane małą zmiennością naprężeń wynikających z cykli załadunku-rozładunku lub cykli roboczych dźwigu (zmęczenie niskocyklowe).
 • Od uproszczonego podejścia do pełnej analizy stochastycznej.
 • W oparciu o analizę naprężeń z modelu MES – naprężenia nominalne, naprężenia tzw. „hot spot” lub naprężenia lokalne na wolnych krawędziach płyt.

3. Obliczenia hydrodynamiczne / seakeeping – bezpośrednia analiza obciążenia falowego

 • Określenie ekstremalnych i istotnych obciążeń dla obliczeń wytrzymałości granicznej.
 • Określenie obciążeń dynamicznych stosowanych w ocenie wytrzymałości zmęczeniowej.

4. Analiza drgań kadłuba i nadbudówki

 • Globalne drgania kadłuba i nadbudówki w oparciu o całościowy model statku.
 • Analiza drgań skoncentrowana na dużych częściach pokładów i grodzi, w oparciu o całościowy model statku.
 • Analiza drgań lokalnych struktur (poszycia i usztywnienia).

5. Analiza drgań masztów i elementów wystających kadłuba

6. Analiza drgań fundamentów i zespołów maszynowych

 

 

pl_PL