MARINE

Zespół naszych inżynierów brał udział w obliczeniach wytrzymałościowych licznych jednostek pływających takich jak statki pasażerskie, ro-ro, ro-pax …

OFFSHORE

Inżynierowie FEM4CAD zdobyli wspólnie cenne referencje w prestiżowych projektach z branży offshore, prowadząc wszechstronne …

KOLEJNICTWO

Inżynieria transportu szynowego jest źródłem ciągle nowych wyzwań, a rynek wymaga projektowania na granicy wykonalności technicznej …

INNE


MARINE


offshore


kolejnictwo


inne

O NAS

FEM4CAD Sp. z o.o. młodą, prężną firmą oferującą zaawansowane analizy oparte na metodzie elementów skończonych. Działamy głównie w przemyśle stoczniowym, w tym w jego dynamicznie rozwijającym się segmencie offshore.

Przedmiotem naszej działalności są: kompleksowe doradztwo, wszechstronne obliczenia wytrzymałościowe oraz optymalizacja pływających konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Trzon naszego zespołu stanowi ośmiu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w biurach projektowych, w tym w biurach byłej Stoczni Gdynia oraz Stoczni Szczecińskiej. Dodatkowym atutem jest doświadczenie zdobyte podczas udziału członków zespołu w realizacji projektów dotyczących pojazdów szynowych.

W realizacji dużych projektów posiłkujemy się specjalistami zewnętrznymi, na co dzień pracownikami wyższych uczelni technicznych i towarzystw klasyfikacyjnych.

Członkowie zespołu mają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywaniu analiz i symulacji z następujących dziedzin:
– wytrzymałość doraźna konstrukcji kadłuba
– odporność konstrukcji na zmęczenie
– odpowiedź konstrukcji na obciążenia dynamiczne, w tym wywołane kolizjami
– automatyczna optymalizacja konstrukcji
– wibracje, akustyka
– mechanika płynów i hydrodynamika, w tym wyznaczanie obciążeń środowiskowych i
odpowiedzi układu na falowanie morskie
– elektromagnetyzm obliczeniowy
–wymiana ciepła: dylatacja, izolacyjność

W pracy korzystamy ze sprzętu komputerowego o dużej mocy obliczeniowej, pozwalającego zminimalizować czas potrzebny do wykonania obliczeń [analiz].

Do wykonania symulacji używamy następującego oprogramowania:
– Ansys w tym Ansys Aqwa
– Femap
– Nisa
– Software instytucji klasyfikacyjnych: BV, ABS i DNV-GL, takich jak Wasim, Wadam

Współpraca

Skontaktuj się z Nami

81-572 Gdynia, Górnicza 43

+48 515083270

office@fem4cad.com